Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του γερμανικού νόμου περί τηλεπικοινωνιών (TMG)

Xcelsus GmbH
Bahnhofstr. 13
85774 Unterföhring

Εμπορικό Μητρώο: HRB 193816
Δικαστήριο καταχώρισης: Amtsgericht München

Εκπροσωπείται από:
Αναστάσιος Θεοδοσιάδης
Ιωάννης Κουκίδης

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +49 89 380 12 50 90
Fax: +49 89 380 12 50 99
E-mail: info@xcelsus.de

VAT ID

Αναγνωριστικός αριθμός ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27α του νόμου περί φόρου επί των πωλήσεων:
DE 279 065 403

Πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελματικής αστικής ευθύνης

Επωνυμία και έδρα του ασφαλιστή:
AXA Versicherung AG
Bereich Firmenkunden Süd
Postfach 92 01 45
51151 Köln

Κάλυψη της ασφάλισης:
Γερμανία

Επίλυση διαφορών στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαμεσολάβησης καταναλωτών

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαμεσολάβησης καταναλωτών.